Szalone wtorki – regulamin

Regulamin „SZALONE WTORKI CZERWCA”

§1
Organizator promocji

Organizatorem promocji „SZALONE WTORKI CZERWCA” oraz  właścicielem i administratorem strony www.artsigma.pl  jest spółka Artsigma Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-872) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 28/31 o numerze NIP: 542-319-96-61, REGON: 200429100, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000381460.

§2
Podstawy prowadzenia promocji przez drukarnię internetową artsigma.pl

1. Promocja prowadzona jest przez drukarnię internetową artsigma.pl na podstawie niniejszego regulaminu, w oparciu o który oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa rozstrzygane będą ewentualne wątpliwości lub spory jakie wynikną w związku z promocją.
2. Regulamin promocji dostępny jest osobom zainteresowanym wyłącznie na stronie internetowej: www.artsigma.pl
3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez spółkę Artsigma w czasie trwania promocji z zastrzeżeniem podania do wiadomości na wskazanej powyżej stronie internetowej,  treści nowego regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym przed wejściem zmian w życie. Zamówienia złożone w czasie obowiązywania danej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z treścią obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.

§3
Czas trwania promocji, sposób składania zamówień

1. Promocja trwa od dnia 01.06.2016 do dnia 30.06.2016r.
*uwaga – promocja może zostać przedłużona lub zacznie dotyczyć innego produktu
2. Z promocji mogą skorzystać wszyscy Klienci, którzy złożą zamówienia w czasie trwania promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.artsigma.pl również drogą mailową z dopiskiem „tani wtorek” w tytule maila lub w dodatkowych informacjach, jeśli zamówienie przez panel sklepu internetowego na zasadach opisanych w regulaminie

§4
Zasady  promocji

1. Promocją objęte są zamówienia produktów oferowanych przez drukarnię internetową artsigma.pl, złożone w czasie wskazanym w § 3 ust. 1. Warunkiem udziału w promocji jest złożenie zamówienia na ulotki lub ulotki składane/ foldery objęte promocją, za które na potrzeby promocji uznaje się złożenie zamówienie oraz zakup produktów za pośrednictwem strony internetowej  www.artsigma.pl lub drogą mailową w każdy wtorek miesiąca czerwiec
2. Promocja dotyczy wyłącznie zamówień na ulotki i foldery złożonych przez stronę www.artsigma.pl również droga mailową i obejmuje ulotki/ foldery w standardowych rozmiarach podanych na stronie produktu
3. Druk ulotek na papierze kredowym w dostępnej gramaturze zadrukowane w kolorze jedno lub dwustronnie
4. Do zamówień wysyłkowych doliczony będzie koszt za przesyłkę kurierską – 15zł netto, których łączna waga paczki nie przekracza 30 kg.
5. Promocja obejmuje wyłącznie zamówienie składane we wtorek z dopiskiem „tani wtorek” w tytule maila lub w dodatkowych informacjach, jeśli zamówienie przez stronę www.artsigma.pl
6. Przy zamówieniach przez sklep rabat 25% zostanie naliczony na fakturze
7. Dla większych plików udostępniamy nasz serwer ftp. (login i hasło prześlemy w razie zapotrzebowania)

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników promocji jest Spółka.
2. Udział uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora na potrzeby promocji.