Specyfikacja

Podstawowe parametry druku Xerox 1000
Druk cyfrowy laserowy z użyciem tonera Xerox EA
Zakresy dopuszczalnych gramatur:
– papiery powlekane od 80 do 350 g/m2
– papiery niepowlekane od 80 do 320 g/m2.
Zakresy dopuszczalnych grubości: od 0,07 do 0,4 mm.

Formaty zadruku:

 • Maksymalny obszar zadruku przy formacie SRA 3 (450×320 mm) wynosi 430×300 mm
 • Maksymalny obszar zadruku przy formacie SRA 3+ (480×330 mm) wynosi 460×310 mm

Maszyna drukuje m.in. na podłożach:

 • papiery powlekane (kreda błysk, mat), papiery offsetowe,
 • kartony graficzne, papiery ozdobne teksturowane
 • papiery i folie poliestrowe samoprzylepne, podłoża syntetyczne

Uwaga: Przy pracach, gdzie wykorzystywane są maksymalne gramatury oraz maksymalne wymiary papierów i zadruków, przed przygotowaniem projektu prosimy skonsultować się z ArtSigma Sp z o.o. – Drukarnia.

Formaty plików:
– Preferowane – PDF
– Dopuszczalne pliki z rozszerzeniami: JPG, TIF

Nazewnictwo plików:
W nazwach plików prosimy stosować jedynie litery łacińskie i cyfry. Dopuszczalne
znaki: „ ” spacja, „-” myślnik, „+” plus, „_” podkreślnik dolny. Prosimy nie stosować
w nazwach plików polskich znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych.

Dostarczanie plików:

 • FTP ArtSigma– preferowany.
 • E-mail; nośniki: CD, DVD, Pendrive, inne pamięci Flash.

Uwaga: ArtSigma nie świadczy usługi archiwizacji plików. Po zakończeniu produkcji pliki są kasowane.

Akceptacja:

 • Próba druku (oddzielnie płatna).

Prace przeznaczone do druku cyfrowego powinny być przygotowane w formacie docelowym (skala 1:1), w rozdzielczości 300 dpi. Wszystkie elementy w pliku powinny być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK. Inne przestrzenie barwne (np. RGB) będą automatycznie konwertowane do CMYK-a, z wykorzystaniem profilu ICC ISO Coated v2 (ECI). Plik powinien być „spłaszczony”– nie powinien zawierać warstw, kanałów, itp. Teksty powinny być zamienione na krzywe.

Wymagania szczególne.

 • Plik do druku bez dołączonych profili kolorystycznych. Przed drukiem automatycznie dołączony będzie standardowy profil ICC ISO Coated v2 (ECI). Do generowania plików PDF zalecamy używanie programu Adobe Distiller.
 • Maksymalna liczba kolorów: 4, skala CMYK.
 • Maksymalne nasycenia CMYK: 280
 • Czarne aple i obiekty – ze względu na specyfikę druku zalecamy używanie w tych obiektach jedynie koloru czarnego ze składowymi C 40/M 40/Y 40/K 100.
  Rozdzielczość bitmap: kolor (CMYK) 300 dpi, skala szarości 600 dpi, czarno-białe 1200 dpi.

Linie w kolorze czarnym (K) nie powinny mieć więcej niż 75% nasycenia K!!!!

Arkusze plano:
Istnieje możliwość zamówienia i druku arkuszy plano. W tym przypadku ArtSigma Sp. z o.o. świadczy tylko usługę druku i przekazuje klientowi arkusze do dalszej samodzielnej obróbki. W tym przypadku obowiązują inne warunki tj. plik pdf należy zmontować wg własnych potrzeb: impozycja, linie cięcia, pasery itp. W przypadku dodawania paserów, powinny one mieć kolor identyczny jak kolorystyka grafiki. Np. jeśli kolorystyka grafiki będzie 4+1 (CMYK+black), a pasery z obu stron będą w CMYK, to skalkulowany zostanie koszt druku 4+4. Formaty: arkusza oraz zadruku, powinny być dopasowane do specyfikacji Drukarni ArtSigma Sp. z o.o.

CLEAR TONER. Do przygotowania lakieru na XEROX 1000 (clear toner) używamy koloru spotowego bądź koloru z palety PANTONE. Podajemy dokładna nazwę koloru np. „Pantone 105 C” lub „clear”. Istotna jest zastosowanie atrybutu „overprint”, a także wielkość liter, czy odstępów.

Prace standardowe – druk i introligatornia ArtSigma. W celu zoptymalizowania czasu realizacji zleceń, Zleceniobiorca we własnym zakresie przygotowuje impozycję plików do druku (uwzględniając wymagania maszyn drukarskich i introligatorskich). Prosimy więc o przestrzeganie warunków technicznych.
UWAGA: Prosimy nie dokonywać własnych montaży na arkuszu.

Prawidłowo przygotowany plik powinien zawierać:

 • SPADY- po 3 mm z każdej strony, czyli grafikę wyciągniętą poza obszar netto pracy. Spad gwarantuje, że po przycięciu pracy obszar zadruku będzie dochodził do samej krawędzi pracy. Dodatkowo teksty lub grafika powinny być oddalone od linii cięcia – umieszczone zbyt blisko mogą zostać ścięte.
 • Wewnętrzny margines – czyli obszar bezpieczny nie zawierający istotnych informacji np. dane teleadresowe, informacji które mogłyby zostać ucięte, wynosi on minimum 3 mm.
 • SZNYTY czyli punkty wyznaczające linie cięcia. Są to znaki w postaci cienkiej linii poza formatem netto pracy, pokazujące w którym miejscu ma być przycięta praca.
 • TRIMBOXY czyli zdefiniowany format netto pracy, po wydrukowaniu i obcięciu.
 • OZNACZENIA ZGINANIA/BIGOWANIA (jeśli praca będzie bigowana), czyli punkty wyznaczające linię gięcia, umieszczone poza formatem netto pracy. Umożliwiają właściwe, zgodne z założeniem projektu wykończenie pracy. W przypadku prac o składaniu niestandardowym zalecamy przesłanie makiety podglądowej.
 • Prace wielostronicowe powinny być zapisane w jednym pliku (zawierającym wszystkie strony, także puste).
 • Prace jednorodne (identyczny format, orientacja, podłoże, nakład), należy przygotowywać jako wielostronicowy plik pdf.
  Prace niejednorodne (różny format, orientacja, podłoże, nakład), należy przygotowywać w oddzielnych plikach pdf.
 • Dla prac typu książka lub broszura – okładka i środek powinny być zapisane w oddzielnych wielostronicowych pdf-ach.
 • Prace przeznaczone do oprawy zeszytowej powinny być przygotowane składkami (czyli pierwsza strona z ostatnią, druga z przedostatnią, itd). Jeśli nie dysponujesz projektem w którym strony są złożone składkami prześlij nam plik z pojedynczymi stronami. Należy pamiętać także, że liczba stron w pracach do oprawy zeszytowej musi być podzielna przez 4.
 • W projektach opraw klejonych (klej pur) okładki należy zmontować uwzględniając grubość grzbietu (wielkość tę podaje dział DTP ArtSigma Sp. z o.o.). W pliku pdf: jedna strona powinna zawierać: pierwszą i czwartą stronę okładki oraz grzbiet a druga strona w pdf – drugą i trzecią stronę okładki i przerwę na grzbiet.
 • Maskę na lakier wybiórczy UV należy przygotować w formacie rozkładówki zawierającej strony, na których znajdują sie elementy lakierowane. Projekt, który ma zostać uszlachetniony lakierem wybiórczym, powinien posiadać dodatkową stronę w pliku PDF – tzw. maskę, którą przygotować należy wg poniższych wytycznych:
  – maska lakierowania powinna być przygotowana w aplikacji do grafiki wektorowej – np. InDesign, Illustrator, Corel Draw z zastosowaniem wypełnień składających się ze 100%K (nierastrowanych). Dopuszczalne jest przygotowanie maski lakieru z użyciem mapy bitowej, jednak mapa bitowa koniecznie powinna być zapisana w projekcie jako czarno-biała z głębią 1bit. W projekcie maski należy unikać stosowania linii o grubości mniejszej niż 1pkt, wskazane jest również aby teksty podlegające lakierowaniu były kroju prostego (bez szeryfów), o wielkości min. 14pkt
  – maska lakierowania zaprojektowana powinna być na specjalnie w tym celu utworzonej stronie w obszarze, w którym znajdować się będą tylko elementy przeznaczone do polakierowania. Strona ta musi posiadać linie cięcia w dokładnie w tych samych miejscach jak odpowiadająca strona z grafiką.
  – elementy znajdujące się na masce lakierowania koniecznie muszą znajdować się w tych samych pozycjach w których znajdują się elementy projektu – tak, aby w całości zakrywały elementy projektu.
 • Prace przeznaczone do sztancowania lub wykrawania powinny być przygotowane w podobny sposób jak lakier UV. Na osobnej stronie pliku PDF nalezy umieścić wyrys wykrojnika – ewentualnie obrys wykrawanej powierzchni – z uwzględnieniem dokładnego umiejscowienia „linii noża” względem grafiki, która znajduje się na odpowiedniej stronie pliku PDF. W przypadku istniejącego fizycznie wykrojnika, niezbędne jest dostarczenie wyrysu wykrojnika w postaci elektronicznej. ArtSigma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady konstrukcyjne opakowań, zapięć itp. – wysztancowanych nakładów, z wyrysów, jak i wykrojników powierzonych.

Specyfikacja techniczna do pobrania